Theme dữ liệu và tin tức bóng đá từ api wordpress bongdanet

Đóng

Theme dữ liệu và tin tức bóng đá từ api wordpress bongdanet

10.000.000 VNĐ

Xem thử theme này

Theme dữ liệu và tin tức bóng đá từ api wordpress bongdanet

-Dữ liệu bóng đá được cập nhật liên tục qua api (nếu anh chị mua theme thì phải mua kèm api, khi anh chị mua mình sẽ hướng dẫn nơi mua api)

-Hệ thống được hoạt động qua crontab của vps nên giảm tải và tăng tốc độ lên nhiều lần so với việc get api trực tiếp:

-Hệ thống sẽ lênh lịch lấy về database trước, chứ không có lấy trực tiếp

-Nếu anh chị có nhu cầu setup hệ thống thì liên hệ nha

Hỗ trợ:
Hotline: 0912.889.416-Email:[email protected]