Web mẫu với theme giao diện cho tổ chức đào tạo khoahoc2020

Web mẫu với theme giao diện cho tổ chức đào tạo khoahoc2020

Giá:1.500.000 VNĐ 700.000 VNĐ

Anh chị có thể xem thử

Xem trên mobile Xem trên tablet Xem trên desktop

Chức năng:

-Quản lý khóa học

-Quản lý học viên

-Giới thiệu

-Liên hệ

-Quản lý Giảng viên

 

Hỗ trợ:

Nếu anh chị mua cho nhiều domain (tên miền) thì tăng số lượng lên nhé anh chị

Hotline: 0912.889.416-Email:nguyentantung@gmail.com