Chili Crawler - Lấy bài viết từ bất kỳ website nào mà bạn muốn

Đóng

Chili Crawler – Lấy bài viết từ bất kỳ website nào mà bạn muốn

1.000.000 VNĐ12.000.000 VNĐ

Chili Crawler- Đây là giải pháp bán content cho các bạn không có thời gian chăm sóc website. Chức năng

-Tạo đa luồn bài viết

-Hẹn giờ lấy bài

-Chống trùng lặp các bài đã lấy

-Hỗ trợ cho post và woocommerce

-Có hỗ trợ lọc bài viết khi lấy

-Có hỗ trợ mix bài viết để tránh trùng lặp nội dung

 

Hỗ trợ:
Hotline: 0912.889.416-Email:[email protected]
Gói 1 Website:
1.000.000/1 năm

- Thời hạn giấy phép: 1 năm

Gói 3 Website:
1.500.000/2 năm

- Thời hạn giấy phép: 2 năm

Gói 25 Website:
5.000.000/4 năm

- Thời hạn giấy phép: 4 năm

Gói 100 Website:
9.000.000/Vô thời hạn

- Thời hạn giấy phép: Vô thời hạn

Gói 1000 Website:
12.000.000/Vô thời hạn

- Thời hạn giấy phép: Vô thời hạn