Chili WC To Telegram - Gửi đơn hàng mới về Telegram

Đóng

Chili WC To Telegram – Gửi đơn hàng mới về Telegram

900.000 VNĐ25.000.000 VNĐ

Chili WC To Telegram – Gửi đơn hàng mới về Telegram: điều này giúp bạn không bỏ sót đơn hàng

Anh chị chỉ cần plugin này và tạo một group trên telegram sau đó thêm các nhân viên quản lý đơn hàng vào và thế là việc bỏ sót đơn hàng sẽ không bao giờ xảy ra

Hỗ trợ:
Hotline: 0912.889.416-Email:[email protected]
Gói 1 Website:
900.000/1 năm

- Thời hạn giấy phép: 1 năm

Gói 3 Website:
1.200.000/2 năm

- Thời hạn giấy phép: 2 năm

Gói 25 Website:
5.000.000/4 năm

- Thời hạn giấy phép: 4 năm

Gói 100 Website:
10.000.000/Vô thời hạn

- Thời hạn giấy phép: Vô thời hạn

Gói 1000 Website:
25.000.000/Vô thời hạn

- Thời hạn giấy phép: Vô thời hạn