Plugin tích hợp cổng thanh toán Momo Business vào woocommerce

Đóng

Plugin tích hợp cổng thanh toán Momo Business vào woocommerce

600.000 VNĐ7.000.000 VNĐ

Tính năng

-Hoạt động trên tài khoản momo business

-Thanh toán bằng quét mã Qr code của app Momo

-Tự động hoàn thành đơn hàng

Hỗ trợ:
Hotline: 0912.889.416-Email:[email protected]
Gói 1 Website:
600.000/1 năm

- Thời hạn giấy phép: 1 năm

Gói 3 Website:
1.200.000/2 năm

- Thời hạn giấy phép: 2 năm

Gói 25 Website:
2.500.000/4 năm

- Thời hạn giấy phép: 4 năm

Gói 100 Website:
5.000.000/Vô thời hạn

- Thời hạn giấy phép: Vô thời hạn

Gói 1000 Website:
7.000.000/Vô thời hạn

- Thời hạn giấy phép: Vô thời hạn