Plugin tạo ví xu cho woocommerce wordpress

Đóng

Plugin tạo ví xu cho woocommerce wordpress

1.000.000 VNĐ12.000.000 VNĐ

Chilitheme mang đến cho quý anh chị plugin tạo ví xu cho woocommerce. Tính năng:

-Tích xu từ cập nhật profile lần đầu tiên

-Tích xu từ các đơn hàng

-Tích xu từ việc đăng nhập hằng ngày

-Tích xu từ hoạt động đánh giá sản phẩm đã mua

-Dùng xu tích được để thanh toán cho đơn hàng

Hỗ trợ:
Hotline: 0912.889.416-Email:[email protected]
Gói 1 Website:
1.000.000/1 năm

- Thời hạn giấy phép: 1 năm

Gói 3 Website:
2.000.000/2 năm

- Thời hạn giấy phép: 2 năm

Gói 25 Website:
5.000.000/4 năm

- Thời hạn giấy phép: 4 năm

Gói 100 Website:
10.000.000/Vô thời hạn

- Thời hạn giấy phép: Vô thời hạn

Gói 1000 Website:
12.000.000/Vô thời hạn

- Thời hạn giấy phép: Vô thời hạn