Plugin insert related posts link inside a post - Chèn link bài viết liên quan vào trong bài viết

Đóng

Plugin insert related posts link inside a post – Chèn link bài viết liên quan vào trong bài viết

(1 đánh giá của khách hàng)

700.000 VNĐ

Tự động tìm bài viết liên quan và chèn vào trong bài viết, có tùy chọn chèn vào vị trí nào và số bài viết liên quan hiển thị.
Ví dụ một danh mục có 15 bài viêt, bạn chọn số bài viết liên quan chèn là 5 thì nếu người xem ở bài số 1 thì nó sẽ chèn lin bài 2,3,4,5,6 cứ như thế và nó sẽ đi vòng tròn nếu người xem ở bài số 14 thì link bài viết liên quan chèn vào sẽ là 15,1,2,3,4
Hỗ trợ:
Hotline: 0912.889.416-Email:[email protected]