Chili Dynamic Price - Thay đổi giá toàn bộ sản phẩm theo thời gian quy định

Đóng

Chili Dynamic Price – Thay đổi giá toàn bộ sản phẩm theo thời gian quy định

250.000 VNĐ10.000.000 VNĐ

Xem tính năng plugin hoạt động như thế nào

Chili Dynamic Price: là plugin giúp bạn có thể thay đổi giá cho toàn bộ sản phẩm theo tỷ lệ phần trăm hoặc cố định mà không phải can thiệp vào giá hiện tại. Điều này rất hữu ích khi bạn thực hiện các chiến dịch sale trong thời gian ngắn, sau đó qua lại giá ban đầu

Hỗ trợ:
Hotline: 0912.889.416-Email:[email protected]
Gói 1 Website:
250.000/1 năm

- Gói này áp dụng cho 1 website

- Thời hạn giấy phép: 1 năm

Gói 3 Website:
450.000/2 năm

- Gói này áp dụng cho 3 website
- Tiết kiệm mỗi license chỉ 150k

- Thời hạn giấy phép: 2 năm

Gói 25 Website:
1.250.000/4 năm

- Gói này áp dụng cho 25 website
- Tiết kiệm mỗi license 50k

- Thời hạn giấy phép: 4 năm

Gói 100 Website:
2.500.000/Vô thời hạn

- Gói này áp dụng cho 100 website
- Mỗi license chỉ 25k

- Thời hạn giấy phép: Vô thời hạn

Gói 1000 Website:
10.000.000/Vô thời hạn

- Áp dụng cho 1000 website
- Siêu tiết kiệm mỗi license chỉ 10k

- Thời hạn giấy phép: Vô thời hạn