Phát Hiễn Lỗi Bảo Mật trong WordPress 5.0 Hãy Cập Nhật lên Phiên Bản 5.0.1 để khắc phục

WordPress đã thông báo phát hành phiên bản 5.0. Tuy nhiên, sau một thời gian phát hành một thông báo rằng, WordPress phiên bản 5.0 cũng tồn tại một vài lỗi bảo mật.

Và WordPress 5.0.1 đã được phát hành để khắc phục vấn đề này, chưa đầy một tuần sau khi phát hành WordPress 5.0 đã phát sinh một số lỗi bảo mật đặc biệt nghiêm trọng. WordPress đã ngay lập tức phát hành bản vá lỗi. Bản phát hành bảo mật này để vá bảy lỗ hổng bảo mật được phát hiện.

Những trang web chạy phiên bản trong nhánh 4.x của lõi WordPress cũng bị ảnh hưởng bởi một số vấn đề. Do đó, phiên bản WordPress 4.9.9 đã được phát hành cùng với 5.0.1 để giải quyết các vấn đề đó cho người dùng.

Hiện tại chưa thấy các nỗ lực khai thác các lỗ hổng này trong tự nhiên, nhưng với số lượng trang web bị ảnh hưởng, WordPress hy vọng điều đó sẽ thay đổi. WordPress có cộng đồng người dùng đông đảo cùng với các chuyên gia bảo mật hàng đầu, do đó các lỗi bảo mật cũng được nhanh chóng phát hiện và cập nhật các bản vá kịp thời.
Tôi Khuyến nghị cập nhật
Các trang web trên WordPress 5.0 nên cập nhật lên phiên bản 5.0.1 càng sớm càng tốt.

Các trang web chạy phiên bản WordPress 4.x nên sớm cập nhật lên phiên bản 4.9.9 để khắc phục một số lỗi bảo mật hiện đang hiện hữu.

5/5(3 Đánh giá)
Gửi Phản Hồi
Chọn đánh giá của bạn
0 Bình Luận
Thông tin người gửi
Anh Chị

2 thoughts on “Phát Hiễn Lỗi Bảo Mật trong WordPress 5.0 Hãy Cập Nhật lên Phiên Bản 5.0.1 để khắc phục

Comments are closed.